SEO-ком'юніті Collaborator в Telegram Приєднатися
Зареєструватись

SEO-словник українською: ключові терміни та поняття оптимізації сайтів

Правильне вживання термінології важливе для будь-якої галузі. В українському SEO ситуація склалася так, що більшість термінів мають коріння в англійській мові (бо звідти галузь розвивається). А широковживаний SEO-словник маємо російською, бо онлайн-журнали, статті, конференції та навчальні курси проводилися саме так.

Сьогодні актуально створювати власне професійне середовище та продукувати якомога більше контенту для вітчизняних SEO-спеціалістів. З травня ми в Collaborator пишемо українською статті та новини в блог та в соціальні мережі, а також провели державною мовою кілька вебінарів.

І спільне питання для нас та наших спікерів, що роблять українське для українців, як перекласти деякі SEO-терміни українською.

Вирішили скласти SEO-глосарій українською та обговорити з вами варіанти. Читайте, пропонуйте. 

PS: нас цікавить саме переклад, тому не даємо значення термінів. Таких словників достатньо на просторах інтернету😉

1

Загальні терміни та абревіатури

Англійською

Російською

Українською

A/B-testing

A/B-тестирование

A/B-тестування

affiliate marketing

аффилиатный / партнерский маркетинг

афіліатний / партнерський маркетинг

algorithm Updates

апдейт,

обновления алгоритма

апдейт,

оновлення алгоритму

brief

бриф

бриф

CTR, click-through Rate

CTR, показатель кликабельности

CTR, показник клікабельності

conversion / conversion rate (CR)

конверсия / коэффициент конверсии

конверсія / коефіцієнт конверсії

CPC (cost per click) / ECPC (effective cost per click)

CPC, цена за клик, стоимость клика / эффективная стоимость клика

CPC, ціна за клік, вартість кліку / ефективна вартість кліку

CPA-marketing (cost per action)

CPA-маркетинг, партнерский маркетинг

CPA-маркетинг, партнерський маркетинг

CPL (cost per lead) 

CPL, цена за лид

CPL, ціна за лід

CTA (call to action)

CTA, призыв к действию

CTA, заклик до дії

DA (domain authority)

DA (авторитет домена)

DA (авторитет домену) 

digital-marketing

цифровой / диджитал маркетинг

цифровий / діджитал маркетинг

TF-IDF

TF-IDF, оценка важности слова в контексте документа

TF-IDF, оцінка важливості слова у контексті документа

KPI (key performance indicator)

KPI, ключевые показатели эффективности

KPI, ключові показники ефективності

LTV (lifetime value)

LTV, жизненная ценность клиента

LTV, життєва цінність клієнта

PPC (pay per click) 

PPC, оплата за клик

PPC, плата за клік

PBN (Private Blog Network)

PBN, частная сеть сайтов, сеть PBN, PBN-сеть, PBN-сетка, 

PBN, приватна мережа сайтів, мережа PBN, PBN-мережа

ROI (return on investment) / ROMI (return on marketing investment)

окупаемость, возврат инвестиций, показатель рентабельности / возврат  маркетинговых инвестиций

окупність, повернення інвестицій, показник рентабельності / повернення маркетингових інвестицій 

sales funnel

воронка продаж

воронка продажів

SEO (search engine optimization)

поисковая оптимизация

пошукова оптимізація, оптимізація під пошукові системи

SMO (social media optimization)

SMO, оптимизация / продвижение под социальные сети

SMO, оптимізація / просування під соціальні мережі

SERP / search engine output

SERP-выдача, поисковая выдача, страница результатов поиска

SERP-видача, пошукова видача, сторінка результатів пошуку

SERM (search engine reputation management)

SERM-технология, управление репутацией в поиске / поисковой выдаче, репутационный поиск

SERM-технологія,

управління репутацією в пошукових системах/ пошуковій видачі

traffic monetization

монетизация трафика

монетизація трафіку

VTR (view-through rate)

VTR, показатель рекламной эффективности ролика

VTR, показник рекламної ефективності ролика

website promotion

продвижение сайта

просування сайту

2

Аналітика та поведінкові фактори

Англійською

Російською

Українською

account

аккаунт

акаунт

bounce rate

показатель отказов

показник відмов

сonsumer behaviour

ПФ, поведенческие факторы

поведінкові фактори

Google Analytics

Google Аналитика

Google Аналітика

lead

лид

лід

metric

метрика / пузомерка

метрика / пузомірка

site traffic

трафик, 

посещаемость

трафік сайту, відвідуваність 

seasonality

сезонность

сезонність

social cues

социальные сигналы

соціальні сигнали

target action

целевое действие

цільова дія

target audience

целевая аудитория

цільова аудиторія

organic traffic

трафик естественный / органический

природній / органічний трафік

traffic source

источник трафика

джерело трафіку

type-in traffic (direct)

type-in трафик, прямой трафик 

type-in трафік, прямий трафік

view

просмотр

перегляд

viewing depth

глубина просмотра

глибина перегляду 

visit / session

визит / сессия

візит / сесія 

visitor / unique visitor

посетитель / посетитель уникальный

відвідувач / відвідувач унікальний

3

Браузер та інтернет, сайтобудування

Англійською

Російською

Українською

abuse

абуза, жалоба, претензия

абуза, скарга, претензія

adaptive layout

адаптивная верстка

адаптивна верстка

CAPTCHA

капча

капча 

cloaking

клоакинг

клоакінг

clickfraud

кликфрод

клікфрод

CMS (content management system)

CMS / система управления контентом

CMS / система управління контентом

cookie

куки 

кукі 

CSS

CSS

CSS

denver

денвер

денвер

domain name

доменное имя

доменне ім'я

domain registrar

регистратор домена

реєстратор домену

E-commerce

электронная коммерция / онлайн-торговля 

електронна комерція / онлайн-торгівля

footer

футер, подвал сайта

футер, підвал сайту

guest book

гостевая книга

гостьова книга 

header

хедер, шапка сайта

хедер, шапка сайту

HTML

HTML

HTML

hosting

hosting provider

хостинг / хостинг-провайдер

хостинг / хостинг-провайдер

interface

интерфейс

інтерфейс 

IP addresses

IP-адрес

IP-адреса

landing page

лендинг, посадочная страница

лендинг, цільова сторінка

moderator

модератор

модератор

popunder

попандер, рекламное объявление 

попандер, рекламне оголошення

RSS

RSS-канал

RSS-канал 

satellite

сателлит

сателіт

server

сервер

сервер

session ID

идентификатор сессии

ідентифікатор сесії

sidebar

сайдбар

сайдбар

site/page age

возраст сайта / страницы

вік сайту / сторінки

subdomain

поддомен

піддомен

teaser

тизер

тізер 

virus / viral

вирус / вирусный

вірус / вірусний

WHOIS

WHOIS

WHOIS

4

Пошукові системи

Англійською

Російською

Українською

assessor

асессор

асесор 

ban

бан

бан

BERT

алгоритм BERT

алгоритм BERT

crawler

краулер 

краулер 

directories

директории, каталоги

директорії, каталоги, довідники 

filter (sanctions)

фильтр (санкции)

фільтр (санкції)

Google Core Update

апдейт Google / обновления Google 

апдейт Google / оновлення Google 

Google Panda / Google Penguin 

Google Панда / Google Пингвин 

Google Панда / Google Пінгвін 

Google planner

планировщик google 

планувальник google 

Google Search Console

консоль Google 

консоль Google 

indexation

индексирование, индексация

індексація

lowering factor

понижающий коэффициент

понижуючий коефіцієнт

manual sanctions

ручные санкции

ручні санкції 

personalization

персонализация

персоналізація

pessimization

пессимизация

песимізація

position tracking

отслеживание / проверка  позиций

відстереження / перевірка позицій

rankings / ranking factor

ранжирование / факторы ранжирования

ранжування / фактори ранжування 

relevance

релевантность

релевантність

sandbox

песочница

пісочниця

saved copy

сохранённая копия

збережена копія 

scanning

сканирование

сканування 

search engine

поисковая система

пошукова система

search index

поисковый индекс

пошуковий індекс

search operators

операторы поиска, поисковые операторы

оператори пошуку, пошукові оператори

snippet

сниппет

сніпет

stemming

стемминг / морфологический поиск

стемінг / морфологічний пошук 

trust

траст 

траст 

vertical search

вертикальный поиск

вертикальний пошук

water

вода

вода

webmaster panel

панель вебмастера

панель вебмайстра

white / black / gray optimization

белая / чёрная / серая оптимизация 

біла / чорна / сіра оптимізація

5

Внутрішня оптимізація, контент/семантика

Англійською

Російською

Українською

brand keywords

брендированные ключевые фразы

брендові ключові фрази

clustering

кластеризация

кластеризація

content

content unique / non-unique 

контент

контент уникальный / неуникальный

контент

контент унікальний / неунікальний

content marketing

контент-маркетинг

контент-маркетинг

copy-paste

копипаст

копіпаст

copywriting

копирайтинг

копірайтинг 

description

description, дескрипшн

description, дескрипшн

direct / indirect entry

прямое / непрямое вхождение

пряме / непряме входження 

disclaimer

дисклеймер

дисклеймер 

evergreen Content

вечнозеленый контент

вічнозелений контент, контент Evergreen

geo-dependent query

геозависимый запрос

геозалежний запит

high frequency / midrange / low frequency / microfrequency query

высокочастотный / среднечастотный / низкочастотный / микрочастотные запрос

високочастотний / середньочастотний / низькочастотний / мікрочастотний запит

hyperlink

гиперссылка 

гіперпосилання

information query 

информационные запросы

інформаційний запит

intent

интент

інтент

keywords

ключевые слова, ключи

ключові слова, ключі

keywords density

плотность ключевых слов

щільність ключових слів

long tail

длинный хвост

довгий хвіст

marker query / marker 

маркерный запрос (маркеры)

маркерний запит (маркери)

meta tags

метатеги

метатеги

multimedia query 

мультимедийные запросы

мультимедійний запит

navigation query 

навигационные запросы

навігаційний запит

nesting level

уровень вложенности

рівень вкладення 

On Page SEO

внутренняя оптимизация

сайта

внутрішня оптимізація сайту

plagiarism

плагиат

плагіат

query

запрос

запит

query frequency

частота запроса

частота запиту 

rewriting

рерайтинг

рерайтинг 

search backlight

подсветка у выдаче

підсвічування у видачі

search visibility 

видимость в поисковых системах

видимість у пошукових системах

semantic core

семантическое ядро 

семантичне ядро 

SEO texts

SEO-тексты

SEO-тексти

shingle

шингл

шингл

stop-words

стоп-слова

стоп-слова

target search query

целевой поисковый запрос

цільовий пошуковий запит 

technical specifications

ТЗ, техническое задание

ТЗ, технічне завдання 

text analysis

анализ текста

аналіз тексту 

text factors

текстовые факторы

текстові фактори

title

title, тайтл

title, тайтл

transaction query 

транзакционные запросы

транзакційний запит 

6

Зовнішня оптимізація та лінкбілдинг

Англійською

Російською

Українською

acceptor / recipient

акцептор / реципиент

акцептор / реципієнт

anchor text

anchor list

анкор, анкорный текст

анкор-лист

анкор, анкорний текст

анкор-лист, перелік анкорів

anchor / anchorless link

анкорные / безанкорные ссылки

анкорне / безанкорне посилання 

alt tags

тег альт, альты

тег альт, альт теги, альти

article exchange

биржа статей

біржа статей 

attribute

атрибут

атрибут

backlinks

бэклинк, обратная ссылка

беклінк, зворотнє посилання

blogroll

блогролл

блогрол

bots/spiders/crawlers

бот, робот, краулер, спайдер

бот, робот, краулер, спайдер

broken link

битая ссылка

бите посилання 

canonicals

канонические URL, атрибут rel=canonical

канонічні URL, атрибут rel=canonical

citations

упоминания, цитаты

згадки, цитати

citation flow

CF, рейтинг цитирования по Majestic

CF, рецтинг цитування по Majestic

competitive analysis

конкурентный анализ, анализ конкурентов

конкурентний аналіз, аналіз конкурентів

crowd link

крауд-ссылки

крауд-посилання 

cyclic link

циклическая ссылка

циклічне посилання 

dynamic link

динамическая ссылка

динамічне посилання 

external / internal link

внешняя / внутренняя ссылка

зовнішнє / внутрішнє посилання 

guest posts

гостевой материал / пост / статья

гостьовий матеріал / пост / стаття

hidden links

скрытые ссылки

приховані посилання

inbound / outbound Links

входящие / исходящие ссылки

вхідні / вихідні посилання

link

ссылка

посилання 

link aggregator

ссылочный агрегатор, агрегатор ссылок 

агрегатор посилань

link exchange

биржа ссылок

біржа посилань

linkbuilding

линкбилдинг

лінкбілдинг 

linkexchange,

reciprocal links

обмен ссылками

взаимные ссылки

обмін посиланнями

взаємні посилання

link buying

покупка ссылок

купівля посилань

link weight

вес ссылки

вага посилання 

natural links

естественные ссылки

природні посилання 

Off page SEO

Off Page SEO, внешняя оптимизация

Off Page SEO, зовнішня оптимізація

outreach

аутрич

аутріч

page rank/PR

PR Google, показатель / индекс PR

PR Google, показник / індекс PR

parsing

парсинг

парсинг 

perpetual / temporary links

вечные / временные ссылки

вічні / тимчасові посилання 

reference donors

доноры ссылок / ссылочные доноры

донори посилань / лінк-донори 

reference mass

ссылочная масса

маса посилань, посилальна маса

reference profile

ссылочный профиль 

посилальний профіль, профіль посилань 

referral

реферал

реферал 

referral link

реферальная ссылка

реферальне посилання 

referral spam

реферальный спам

реферальний спам

referrer

реферер

реферер

referring domains

реферальный домен

реферальний домен

relinking

перелинковка

перелінковка

rental links

арендные ссылки

арендні посилання 

spam / spamdexing

спам / спамдексин

спам / спамдексин

through link

сквозная ссылка

наскрізне посилання 

toxic link

токсичная / спамная ссылка

токсичне / спамне посилання

white catalogs

белые каталоги

білі каталоги 

7

Технічна оптимізація

Англійською

Російською

Українською

adaptive layout

адаптивная вёрстка

адаптивна верстка 

alias

алиас

аліас

AMP

AMP-страница 

AMP-сторінка 

breadcrumbs

хлебные крошки

хлібні крихти

cache

кэш

кеш

domain bonding

склеивание доменов

склеювання доменів 

doorway

дорвей

дорвей 

duplicate сontent

дубли

дублі 

favicon

фавикон

фавікон

friendly URL 

ЧПУ, семантический URL

семантичний URL

GET / CGI

GET-параметр / CGI-параметр

GET-параметр / CGI-параметр

JS/JavaScript

JS/JavaScript

JS/JavaScript

log file

лог-файл

лог-файл

microdata 

микроразметка / семантическая разметка

мікророзмітка / семантична розмітка 

nofollow / dofollow / noindex link

ссылка nofollow / dofollow / noindex

посилання nofollow / dofollow / noindex

open graph

открытый граф

відкритий граф 

pagespeed

скорость загрузки страницы

швидкість завантаження сторінки 

pagination

пагинация

пагінація

redirect

редирект

редирект 

response time

время отклика

час відгуку 

robots.txt

robots.txt

robots.txt

schema.org

schema.org

schema.org

script

скрипт

скрипт

server response code

код ответа сервера / код состояния HTTP

код відповіді сервера / код стану HTTP

site adaptability

адаптивность сайта

адаптивність сайту

site mirror / main site mirror 

зеркало сайта / главное зеркало сайта

дзеркало сайту / головне дзеркало сайта

sitemap.xml

XML-карта сайта

XML-карта сайту

technical optimization

техническая оптимизация

технічна оптимізація 

URL

absolute / dynamic / static URL

URL, URL-адрес,

абсолютный /

динамический / статический URL

URL, URL-адреса,

абсолютний /

динамічний / статичний URL

usability

юзабилити

юзабіліті

User-agent

User-агент 

User-агент 

validation / validator

валидация / валидатор

валідація / валідатор

Таким ми побачили словник термінів з оптимізації. Чекаємо на зворотню реакцію. Адже ми з вами разом в режимі реального часу формуємо професійний SEO-глосарій державною мовою.

 

Згідно з нашою політикою використання файлів cookie ми обробляємо їх для забезпечення найкращого досвіду користувача